УніверсалРезультати діагностування за ДПК Універсал зріз №23 І сем. 2018-2019 н.р.Візитні картки 1-9 класів за результатами зрізу №23

З 2007 року в Святогірській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті І-ІІ ст. № 12 Донецької обласної ради проводиться комплексна психолого-педагогічна діагностика у системі моніторингу особистісного розвитку учнів за допомогою діагностико-проектувального комплексу «Універсал - online» (далі ДПК), а з 2016 - ДПК «Універсал - online»
Автор програми Доцент кафедри психології управління ДВНЗ «Університету менеджменту освіти» НАПН України, старший науковий співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН України, к.п.н. Киричук Валерій Олександрович.
Впровадження ДПК дозволило медико-педагогічному колективу спільно з родиною учнів здійснювати соціально-педагогічний вплив на розвиток особистості учня на рівні персональної взаємодії всіх його учасників.
Користувачами ДПК «Універсал - online» можуть бути всі учасники НВП у ЗНЗ.
Технологічні можливості ДПК дають можливість забезпечити адекватну взаємодію всіх клієнтів комплексу, а саме: педагогів, психологів, медичних працівників, управлінців та батьків.
В основу технологічних модулів ДПК закладено проектну діяльність, яка дає можливість:
- здійснювати комплексну психолого-медико-педагогічну діагностику в online режимі;
- проводить аналіз проблем, реальних і потенціальних можливостей всіх учасників НВП;
- конструювати стратегічні завдання ЗНЗ та конкретні тактичні задачі особистісного розвитку учнів;
- формувати банки навчальних, навчально-виховних програм та демонстраційних проектів на сервері ДПК;
- створювати навчальні та навчально-виховні проекти ЗНЗ, класних колективів, психологічної та медичної служб;
- здійснювати планування роботи ЗНЗ для всіх учасників НВП на основі навчально-виховних проектів;
- створювати сценарії уроків і виховних заходів із особистісно-розвиваючим змістом з використанням етапів міні-модульності;
- проводити моніторинг ефективності і результативності навчально-виховного процесу на всіх рівнях (особистісному, груповому, колективному та загальношкільному).
З 2018 р. школа-інтернат хоче клопотати про проведення експериментально - дослідної роботи за темою: «Проектне управління особистісним розвитком учнів в освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти санаторного типу»


Основи роботи практичного психолога за ДПК "Універсал"

Основи річного планування роботи за ДПК "Універсал"

Основи роботи вчителя-предметника за ДПК "Універсал"


Картка експертизи виховного заходу за ДПК "Універсал - 4 online" 2017-2018 н.р.СЛОВНИК ОСНОВНИХ
ТЕРМІНІВ В ПРОГРАМІ “УНІВЕРСАЛ-ONLINE”

В нашій школі комплексна психолого-педагогічна діагностика проводиться систематично, двічі на рік, у системі моніторингу особистісного розвитку учнів, за допомогою діагностично – проектувального комплексу “Універсал-online”.
В основу технологічного модуля «ДІАГНОСТИКА» комп’ютерної програми «Універсал-online» покладено:
1. Діагностичний комплекс «Соціум», де використано три авторські методики:
а) «Життєва активність особистості за основними видами діяльності»;
б) «Соціально-комунікативний розвиток учнів класу – (соціометрія)»;
в)«Ціннісні орієнтації у сфері спілкування».
Крім того, у діагностичному модулі використано наступні методики:
2. «Ціннісні пріоритети» (С. П. Тищенко);
3. Діагностика вад особистісного розвитку «ДВОР» (З. С. Карпенко);
4. Домінуюча система сприйняття;
5. Навчальна активність.

Повністю статтю прочитати можна за посиланням:Зустріч педколективу школи з Киричуком В.О., автором ДПК "Універсал" 2017р.