Скарбничка вихователя

Автор: Таня Д от 23-01-2019, 20:30, переглядів: 233 0

Шлях довжиною в тисячу миль
починається з одного першого кроку.

Скарбничка вихователя

Відкрита самопідготовка - це розкриття творчого потенціалу вихователя та учнів, демонстрація тісної співпраці та порозуміння.

Картка експертизи заходу за ДПК Універсал-оnline

Категорія: Виховна робота

 

Увага ! Булінг !

Автор: Таня Д от 7-01-2019, 11:42, переглядів: 143 0

18 грудня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Відтепер законодавством передбачено чіткий алгоритм дій у випадку цькувань, а також встановлено адміністративну відповідальність за випадки булінгу.

Увага ! Булінг !

Увага ! Булінг !

Категорія: Виховна робота, До уваги учнів, До уваги батьків

 

Методичні рекомендації з організації ВР

Автор: Таня Д от 17-12-2018, 11:18, переглядів: 68 0

Виступ на педагогічних читаннях: "Українські педагогічні технології. Корнинський метод". Підготувала: Тиха А.С., вихователь 8 кл.

Методичні рекомендації з організації ВР
Корнинський метод

Буклет Голодомор ІНП України 2018р.

НУШ. Виховна робота

Категорія: Виховна робота

 

Сценарії виховних заходів

Автор: Таня Д от 22-11-2018, 11:20, переглядів: 44 0

2018-2019 навчальний рік


Відкритий виховний захід з нагоди 85-ї річниці Голодомору. 4-Б клас.
Провела: Герасюта С.С. вихователь 4-Б кл.

Дата:
21.11.2018 р.

Сценарії виховних заходів Сценарії виховних заходів

Розробка виховного заходу

Категорія: Виховна робота

 

Методика виховної роботи

Автор: Таня Д от 30-08-2018, 11:15, переглядів: 52 0

Методика виховної роботи

Довідка стан ВР за 2017-2018 н.р.
Презентація до довідки стан ВР 2017-2018 н.р.

06.02.2018р. в школі-інтернаті були проведені заходи до Дня безпечного інтернету під гаслом " Створюй, спілкуйся та поважай: кращий інтернет починається з тобою".

Методика виховної роботи

Фото заходів до Дня безпечного інтернету - 2018

Матеріали заходів до Дня безпечного інтернету - 2018

Методика виховної роботи

Довідка про стан ВР в І сем. 2017-2018 н.р.

Презентація до довідки про стан ВР в І сем. 2017-2018 н.р


Методика виховної роботи
Діяльність пед колективу школи з реалізації програми національно-патріотичного виховання ( з досвіду роботи)

Презентация до виступу Діяльність пед колективу школи з реалізації програми національно-патріотичного виховання ( з досвіду роботи)

Методика виховної роботи

Пропозиції:
1. Продовжити в наступному навчальному році роботу над створенням в школі ефективної системи національно-патріотичного виховання з метою формування у дітей національно-патріотичних почуттів за Програмою національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Донецькій області на 2016-2020 рр.

2. Включити до плану роботи школи на 2017-2018 н.р. нові заходи: культурно-мистецька акція «Україна – це ми!», міні-проект «Рушник єднання», правові заходи «Використання інструментів демократії», створення музейних експозицій «Народні символи України», виготовлення тематичних біл-бордів до Дня завершення Другої світової війни та Дня захисника України, проведення акції «Пам ҆ ятати. Відродити. Зберегти.», свята «Ми – майбутнє України», концертів «Роде мій красний! Роде мій прекрасний!».

3. Створити банк виховних проектів і розробок виховних заходів за Програмою національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Донецькій області.


Виступ з теми: "Система діяльності навчального закладу щодо реалізації Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Донецькій області на 2016-2020 р.р."

Презентація до виступу з теми: «Система діяльності навчального закладу щодо реалізації Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Донецькій області на 2016-2020 рр.»


Категорія: Виховна робота

 

Модель випускника школи

Автор: Таня Д от 2-08-2018, 11:26, переглядів: 103 0

Модель виховної системи
Святогірської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату I-II ступенів № 12
Донецької обласної ради

Сучасний зміст виховання в Україні – це науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе. Виховання здійснюють для ідентифікації вихованця із загальновизначеними цінностями і якостями. Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її власне ставлення.
Шкільна виховна система - це широке поняття, вона охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, позаурочне життя дітей ( не тільки дозвілля), різноманітну діяльність і спілкування за межами школи-інтернату, вплив соціального, природного, предметно – естетичного середовища, що невпинно розширює виховний простір.
Виховна система – складне психолого-соціальне утворення, відкрита система: вона не тільки успішно взаємодіє з близьким і далеким соціумом, а й освоївши його, сама стає могутнім засобом соціалізації. Виховна система не зводиться тільки до системи педагогічної. Педагогічна система – це вужче поняття, ніж виховна система, але вона – кістяк виховної системи та її основа. Виховна система, з одного боку, - психолого - педагогічна, з іншого – соціально-педагогічна. Вона впливає на учнів не тільки як педагогічний чинник ( через урок, учителя, підручники, дитячі заходи, класні години тощо), а й як чинник соціальний ( через довкілля, взаємини між дітьми, вчителями, батьками, друзями школи, через психологічний клімат у колективі, який об’єднує дітей та дорослих у межах навчального закладу, а саме існування такого поняття як «інтернатська родина».
Святогірська санаторна школа-інтернат працює над проблемою:
«Використання проектних технологій в комплексному підході до лікувально-оздоровчого процесу школи-інтернату санаторного типу.»
Виходячи з проблеми школи, метою виховної роботи стає :
« Формування життєво компетентної особистості, готової до самостійного свідомого вибору свого майбутнього, особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин і професіонал.»
Основні виховні завдання:
• Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для все вимірного розвитку особистості, для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.
• Підтримка та зміцнення інтернатських традицій, що сприяють створенню загальношкільної «Інтернатської родини,» ( традиційні свята, музей історії школи).
• Удосконалення методичної майстерності вихователя, спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність.
• Введення в практику виховної роботи інноваційних педагогічних технологій ( діагнозтично - проектуючий комплекс «Універсал.» )
• Організація і розвиток педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування.
Виховна робота зорієнтована на дотримання наступних принципів:
• Принцип національної спрямованості : залучення дітей до цінностей народу, засвоєння ними його традицій, звичаїв, моралі.
• Принцип культуровідповідності: органічний зв’язок з історією свого народу, його мовою, культурними і побутовими традиціями, народним мистецтвом, ремеслами і промислами, забезпечення духовної єдності і спадковості поколінь.
• Акмеологічний принцип : засвоєння дитиною найвищих морально-духовних цінностей, розвитку її індивідуальних можливостей і здібностей.
• Принцип цілісності: єдність і узгодженість дій вчителів, школи, сім’ї і громадськості.
• Принцип суб’єкт – суб’єктивної взаємодії : виховання розвиваючої особистості проходить тільки в процесі включення її в діяльність.
• Принцип особистісної орієнтації: врахування вікових та індивідуальних особливостей кожної окремої дитини.
• Принцип превентивності: профілактика негативних проявів поведінки серед дітей.
Не менш значущим в виховній системі школи є управлінський аспект, на який покладена функція координації функціонування процесу виховання, як єдиної системи:
• Формування мети і завдання на наступний період.
• Подання річного плану виховної роботи (за системою «Універсал»), відповідність виховних планів груп меті і завданням виховної роботи школи.
• Розстановка педагогічних кадрів, складання графіків роботи.
• Контроль ведення єдиної форми групової документації (Щоденник вихователя).
• Зв’язок вихователів з іншими учасниками навчально-виховного процесу, органами учнівського самоврядування.
• Організація соціального захисту дітей пільгових категорій.
• Організація підвищення рівня кваліфікації вихователів ( робота з молодими спеціалістами, курсова перепідготовка, робота МО вихователів (1-9кл., початкова школа), контроль самоосвітньої діяльності),
• Організація надходження нової методичної та нормативної інформації з питань організації виховної роботи.
• Вибір раціональних видів і форм контролю, аналіз результатів контролю, з’ясування причин недоліків, визначення шляхів їх подолання.
• Організація взаємодії з батьківською громадськістю та державними службами і установами.
Особистість дитини – ось те зерно, яке має плекати вихователь. З метою вивчення особистості дитини , визначення її виховного потенціалу, з 2005-2006 н.р. в інтернаті проводяться тестування рівня вихованості за методикою М.Капустіна, а з 2010-2011 н.р. – за методикою Т.І.Шамової. За результатами тестування формуються напрямки корекційної роботи в кожній окремій групі.
Основні напрямки виховної роботи школи-інтернату відповідають Програмі «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України»:
• Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави – виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній культурі та культури міжетнічних відносин.
• Ціннісне ставлення до людей – виявляється у моральній активності особистості, працелюбності, милосердя, толерантності, готовності допомогти іншим, здатності протистояти виявам жорстокості.
• Ціннісне ставлення до природи – виявляється у усвідомленні відповідальності за збереження природних багатств, загальна екологічна культура.
• Ціннісне ставлення до мистецтва – формується в процесі естетичного виховання, виявляється у виявах дій і вчинків пов’язаних зі здатністю дитини збагнути і виразити власне ставлення до мистецтва, вміння сприймати навколишні об’єкти, як естетичні цінності.
• Ціннісне ставлення до праці – усвідомлення дитиною соціальної значущості праці, розвиток потреби в трудовій активності, розуміння економічних законів і потреб суспільства.
• Ціннісне ставлення до себе – передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил, є важливою умовою формування в подальшому активної життєвої позиції.
• Ціннісне ставлення до свого фізичного «Я» - розвиненість гігієнічних навичок, вміння належно оцінювати стан свого здоров’я та турбуватися про безпеку власної життєдіяльності, здоровий спосіб життя, активний відпочинок.
• Ціннісне ставлення до свого психічного «Я» - передбачає формування у дитини вміння сприймати себе такою, якою вона є, знати свої позитивні і негативні якості.
• Ціннісне ставлення до свого соціального «Я» - виявляється у здатності орієнтуватися і пристосовуватися до нових умов життя, конструктивно на них впливати, визначенні свого статусу в соціальній групі, налагодженні співпраці з дорослими і однолітками, вмінні запобігати конфліктам.
Організація учнівського самоврядування.
Організація роботи з учнівського самоврядування, моделювання дорослого життя в інтернатській родині, це - « Шкільне самоврядування», гаслом роботи якого є : « Самі вирішили, самі зробимо, самі відповідаємо.»
Впроваджуючи цей вид роботи в процес виховання учнів перед собою ми ставили за мету, формування особистості, якій притаманні демократична, громадська культура, готувати дитини до компетентної участі в житті суспільства.
Тому засобами учнівського самоврядування ми вирішуємо наступні завдання:
-знайомство учнів зі світовими демократичними здобутками, особливостями становлення демократії в Україні,
-формування толерантного ставлення до різних світоглядних, політичних доктрин, релігійних переконань,
- через систему органів учнівського самоврядування забезпечити залучення учнів до діяльності колективу, суспільства.
- сформувати у учнів високі моральні якості, вміння співпрацювати на принципах рівності, демократизму, прозорості.
- сформувати почуття патріотизму, національної гідності, поваги до рідної мови.
- виховання громадської свідомості , самостійності, відповідальності, навичок міжособистісного спілкування.
Ця робота дала певні позитивні результати; самоаналіз, самоосуд, приводять до зміни поведінки дітей, які вважають себе повноцінною ланкою дорослого життя. Кожний намагається стати лідером, допомогти собі та іншим в здійсненні дитячих бажань, відтворюють їх самі в житті школи, вчаться відстоювати свої думки і прислухатися до думок інших, відповідально ставитися до своїх обов’язків.
Традиційні справи ШС:
• президентські вибори (жовтень)
• щосереди відбувалися засідання парламенту школи, під головуванням президента, на яких обговорювалися поточні справи підводилися щотижневі підсумки конкурсу на кращий клас, планування роботи на тиждень;
• щовівторка відбувалося засідання старостату (4-9кл.) по розгляданню “добрих справ” додаткових бонусів конкурсу “ кращий учень”
• щоп’ятниці - тематичні лінійки (5-9кл.) з оголошення підсумків конкурсу “кращий клас”, звітували за чергування по школі
• активно працювали міністерство з питань господарської діяльності, підсумки прибирань спалень і класів ( щоденне заповнення “Листків чистоти)
• щосуботи і щоп’ятниці дискотеки з ігровими програмами і тематичними вечорами - святами
• постійно діяли стенди “Конкурс на кращий клас” і “Шкільний уряд”.
Особливістю формування учнівського самоврядування в нашій санаторній школі – інтернаті є те, що дитина лише рік перебуває на оздоровленні в інтернаті ( Постанова № 363 від 12. 06. 2003). До цього слід зазначити вік дітей – до 14 років. Тому структура самоврядування в школі має бути максимально простою і прозорою, а форма – практичною і дієвою.
Враховуючи все вище викладене, структура виховної роботи санаторної школи-інтернату м. Святогірська має наступний вигляд.

Модель випускника школи

Автор: Деркач Т.М. заступник директора з ВР
11.03.2013р.

Категорія: Виховна робота

 

Скарбничка вихователя

Автор: Таня Д от 1-06-2018, 11:22, переглядів: 155 0

Скарбничка вихователя ( сценарії виховних заходів за 2013-2018 р.р. )

2017-2018 навчальний рік


Відкритий виховний захід "Моє успішне професійне майбутнє" 9 клас. Провели: Шарпай В.С. вихователь 9 кл., Мироненко О.Є. вчитель християнської етики, Федорова О.П. практичний психолог.
Дата:
20.04.2018 р.

Скарбничка вихователя Скарбничка вихователя

Скарбничка вихователя Скарбничка вихователя

Профорієнтація 9 кл 20.04.18р
Сценарій заходу


Відкритий виховний захід " Подорож в країну небезпечних предметів" 5 клас, вихователь: Тюрютикова Т.В. ( кваліфікаційна категорія "спеціаліст")
Дата:
13.04.2018 р.

Скарбничка вихователя

Фотоальбом заходу

Сценарій заходу Подорож в Країну Небезпечних предметів


Відкритий виховний захід " Україна - це ми" 3-А клас, вихователь: Петренко Т.В. ( кваліфікаційна категорія "спеціаліст вищої категорії")
Дата:
23.02.2018 р.Сценарій виховного заходу Україна - це ми - 2018


Відкрита самопідготовка " Чарівний світ навчання" 7 клас, вихователь: Тиха А.С. ( кваліфікаційна категорія "спеціаліст")
Дата:
31.01.2018 р.

Скарбничка вихователя

Розробка і презентація відкритої самопідготовки в 7 класі вихователь Тиха А.С.


Відкрита самопідготовка " Добре того навчати, хто хоче все знати" 3-А клас, вихователь: Петренко Т.В. ( кваліфікаційна категорія "спеціаліст вищої категорії")
Дата:
08.12.2017 р.

Скарбничка вихователя

Скарбничка вихователя

Самопідготовка Петренко Т.В. 3-А кл.Відкрита самопідготовка " Подорож у космос" 3-Б клас, вихователь: Герасюта С.С. ( кваліфікаційна категорія "спеціаліст")
Дата:
14.11.2017 р.

Скарбничка вихователя

Скарбничка вихователя

Сценарій самопідготовки створений в ДПК "Універсал-online"

Презентація до самопідготовки2016-2017 навчальний рік


Виховний захід з елементами тренінгу " Вибір професії - вибір майбутнього" 9 клас, вихователі: Тюрютикова Т.В., Шарпай В.С, практичний психолог Федорова О.П.
Дата:
12.05.2017 р.
Мета: формування професійного самовизначення підлітків, обізнаності в виборі майбутньої професії, формування відповідального ставлення до вибору професії, виховання поваги до людей праці, бажання власними професійними досягненнями примножувати особисті та суспільні здобутки.


Скарбничка вихователя

Скарбничка вихователя

Матеріали для проведення виховного заходу з елементами тренінгу "Вибір професії - вибір майбутнього"


Самопідготовка-квест " Подорож до країни вивчених уроків" 6 кл., підготувала вихователь Бабіч Л.М. ( кваліфікаційна категорія "спеціаліст другої категорії"),
Дата:
15.03.2017 р.
Скарбничка вихователя

Самопідготовка-квест в 6 кл. вихователь Бабіч Л.М.


Виховна година " Свято книги" 2-А кл., підготували вихователі Духіна Л.І., ( кваліфікаційна категорія "спеціаліст вищої категорії"), Петренко Т.В. ( кваліфікаційна категорія "спеціаліст вищої категорії")
Дата:
24.02.2017 р.

Скарбничка вихователя

Сценарій Свята книги


Виховна година "Небесна сотня. Десяток юних янголів" 8 кл., підготувала вихователь Овчаренко Ю.О. ( кваліфікаційна категорія "спеціаліст.")
Дата:
21.02.2017 р.

Скарбничка вихователя

Матеріали до заходу ( сценарій, презентація)


Спортивне свято "Тато, мама і я - спортивна сім`я" 2-Б кл., підготувала вихователь Герасюта С.С. ( кваліфікаційна категорія "спеціаліст.")
Дата:
17.02.2017 р.

Скарбничка вихователя

Сценарій свята та відеокліп

Скарбничка вихователя

Скарбничка вихователя


Свято "З Україною в серці" 4 кл., підготувала вихователь Слєсарь Н.О. ( кваліфікаційна категорія "спеціаліст."
Дата:
21.11.2016 р.

Скарбничка вихователя


Свято "З Україною в серці"

Виховна година "Дружба назавжди" 2-Б кл., підготувала вихователь Боровик О.М. ( кваліфікаційна категорія "спеціаліст."
Дата:
15.11.2016 р.

Скарбничка вихователя


Розробка виховної години

Шкільна осіння спартакіада до Дня захисника України сценарії відкриття і закриття підготувала педагог-організатор Горбунова Т.О. ( спеціаліст І категорії ).

Скарбничка вихователя


Дата:
жовтень 2016 р.
Мета: пропагування фізичної культури і спорту, як одного із засобів здорового способу життя людини, розвиток фізичних якостей, формування стійких інтересів до фізичної культури, використовуючи позитивний емоційний настрій.

Завдання.
• Прищеплювати любов та інтерес до народних свят України, в цьому випадку – до Дня захисника України.
• Створити атмосферу радості та емоційного благополуччя.
• Прищеплювати дітям любов до спорту та фізкультури, до спортивних змагань.
• Виховувати почуття патріотизму до своєї країни.
• Виховувати почуття дружби, колективізму, вміння контролювати свої вчинки.

Сценарії відкриття і закриття осінньої спартакіади 2016


Концерт до Дня захисника України провела педагог-організатор Горбунова Т.О. ( спеціаліст І категорії ).

Скарбничка вихователя


Дата:
13.10.2016 р.
Мета: вшанувати пам’ять українських героїв, мужність та героїзм сучасних захисників суверенітету і територіальної цілісності України – воїнів АТО.
Прищеплювати інтерес до героїчного минулого держави і сьогодення, любов до Батьківщини. Виховувати патріотичні почуття до рідної землі, до захисників України та взаємоповагу один до одного, взаєморозуміння.

Сценарій до Дня захисника України - 2016
2015 - 2016 н.р.


Відкритий виховний захід "Віночок українських звичаїв" провела вихователь 3 кл. Слєсарь Н.О. ( спеціаліст ).
Скарбничка вихователя

Дата:
20.04.2016 р.
Мета: ознайомити дітей з українськими традиціями , звичаями, культурою українського народу, побутом української родини, народними символами та оберігами. їх значенням; формувати бажання вивчати історичне минуле України; виховувати у дітей шанобливе ставлення до матеріальних і духовних цінностей Батьківщини, любов до українського народу, рідного краю, потребу берегти традиції свого народу.
Скарбничка вихователя

Сценарій Віночок українських звичаїв
Презентація до свята


Відкритий виховний захід "Свіча запалена від серця" провела вихователь 8 кл. Тюрютикова Т.В. ( спеціаліст ).
Дата:
16.03.2016 р.
Мета: пізнання учнями постаті Великого Кобзаря, актуальності його творчості; виховання любові до рідного краю; пробудження національної самосвідомості; патріотичне виховання і розвиток почуття гордості за свій народ, Батьківщину; формування готовності здобувати якісну освіту і добрими справами збагачувати Батьківщину; відобразити актуальність творчості Кобзаря сьогодні.


Відкритий виховний захід "Конкурсна програма "Україна - дивовижна країна" провела вихователь 5 кл. Бабіч Л.М. ( спеціаліст ІІ категорії).
Дата:
11.11.2015 р.
Мета: розширити та поглибити знання учнів про державні та народні символи України; сприяти формуванню національної свідомості; збагачувати словниковий запас учнів; формувати пізнавальний інтерес та національну свідомість учнів; виховувати патріотичні почуття та почуття любові до своєї Батьківщини.
Скарбничка вихователяСценарій розважально-ігрової програми "Ми - українці" підготувала і провела Горбунова Т.О. педагог-організатор ( спеціаліст ІІ категорії).
Скарбничка вихователя
Дата:
12.09.2015 р.


Сценарій мітинга підготувала і провела захід Горбунова Т.О. педагог-організатор ( спеціаліст ІІ категорії).
а
Дата: 06.09.2015 р.
Сценарій мітингу до 72 річниці визволення Донбасу

2014 - 2015 н.р.
Відкритий захід 9 кл. провела вихователь Бабіч Л.М. "Людина для професії, чи професія для людини" ( спеціаліст ІІ категорії).
Дата: 18.03.2015 р.
Скарбничка вихователя

Скарбничка вихователя

Скарбничка вихователя

Мета заняття:
Освітня:
• актуалізувати знання при виборі професії, усвідомити різницю між поняттями професія, спеціальність, кваліфікація і посада;
• розширити загальний і кругозір учнів на тему профорієнтація
Розвиваюча :
• розвиток індивідуальних і творчих здібностей дитини;
• розвиток мотивації досягнення успіху;
• створення умов для самопізнання;
Виховна :
• формування моральних якостей особистості, необхідних для успішного виконання професійної діяльності.
• формування навички самоорганізації;
• формування навички роботи в групі і т.п.
Бабіч Л.М. розробка заходу 18.03.2015р.
Бабіч Л.М. презентація до заходу 18.03.2015р.


Відкритий захід 4-А кл. провели вихователі Петренко Т.В. і Духіна Л.І. "Людина починається з добра" ( спеціалісти вищої категорії).

Дата: 05.12.2014 р.
Скарбничка вихователя
Скарбничка вихователя
Скарбничка вихователя

Фотозвіт Людина починається з добра
Сценарій свята Людина починається з добра

Спортивне свято "Тато, мама, я - спортивна сім"я" провела вихователь 2 кл. Слєсарь Н.О. ( кваліфікаційна категорія " Спеціаліст" )
Дата: 22.10.2014 р.
Скарбничка вихователя

Скарбничка вихователя

Мета: формувати позитивне ставлення до фізичної культури і спорту. Сприяти зміцненню учнівського та батьківського колективу. Розвивати силу, спритність, швидкість, фізичні вміння та навички дітей. Виховувати любов до фізкультури та спорту, почуття дружби, взаємодопомоги, колективізму.


2013-2014 н.р.

Спортивне свято "СПОРТЛАНДІЯ" провела вихователь Бабіч Л.М. ( кваліфікаційна категорія " Спеціаліст" )

Мета: сприяти зміцненню здоров'я, опорно-рухового апарату, розвитку фізичних якостей (швидкості, спритності, витривалості); виховувати стійкий інтерес до занять фізичними вправами, позитивні морально-вольові якості, колективізм, дружелюбність, дисциплінованість.
Скарбничка вихователя

Розробка свята "Спортландія"
Презентація "Спортландія"

Відкрита самопідготовка в 3-Б кл. провела вихователь Герасюта С.С. "Вибір професії - вибір майбутнього." ( кваліфікаційна категорія " Спеціаліст" ).
Мета: Закріплювати знання учнів з української мови та математики; розвивати мовлення; збагачувати словниковий запас; розвивати логічне мислення, увагу. Виховувати повагу до людей, які сумлінно працюють.

Обладнання: мультимедійне обладнання, фотоілюстрації "Професії", картки з назвами професій, завдання для групової та парної роботи, маски для інсценізації.

Форми роботи: Індивідуальна, парна, групова.

Методи роботи: Вправа "Роз'єднай слова", вправа "Асоціативний кущ", інсценізація, діаграма Венна, вправа "Мозковий штурм", вправа "Незакінчене речення".

Скарбничка вихователя


Презентація до самопідготовки в 3-Б кл.
Розробка самопідготовки в 3-Б кл.

Відкритий захід 6-7 кл. провела вихователь Бабіч Л.М. "Земля на спільний дім." ( кваліфікаційна категорія " Спеціаліст" ).

Мета: сприяти формуванню розвитку пізнавального інтересу дітей;
стимулювати до пошукової діяльності;
сприяти повноцінному, цікавому проведенню вільного часу;
виховувати бережне ставлення до навколишнього середовища.
Обладнання: інтерактивна дошка, бейджики, квітка, скринька з іграшкою, листи аркушу, медальки, призи для заохочення.

Повітря, земля і вода – це природа.
Природа – це я. І ти – це природа.
У Божому світі під сонцем одним
Повинні ми жити у згоді

Скарбничка вихователя

Скарбничка вихователя

Сценарій заходу.
Презентація до екологічного заходу

Відкритий захід 3-А кл. провели вихователі Петренко Т.В. і Духіна Л.І. "Він - скарб найбільший на Землі" ( спеціалісти вищої категорії).

Візьму я в руки хліб духмяний
Він незвичайний, він святий.
Ввібрав і пісню, й працю в себе
Цей хліб рум’яний на столі.
Йому до ніг вклонитись треба.
Він – скарб найбільший на Землі!

Скарбничка вихователя
Відкрита самопідготовка в 2-А кл. провела вихователь Петренко Т.В. ( спеціаліст вищої категорії).

Скарбничка вихователя
«Використання ІКТ та нестандартних методів і прийомів роботи з учнями молодших класів на годинах самопідготовки»
Навчальна мета: Повторити нумерацію двоцифрових чисел, провести усний рахунок на додавання та віднімання двоцифрових чисел. Повторити вивчені частини мови. Повторити і закріпити поняття «свійські тварини», «дикі тварини». Розвивати інтерес до виразного читання віршів.
Виховна мета: Сприяти зміцненню добрих стосунків між учнями; допомогти встановити позитивний психологічний клімат у класі ( на прикладах «взаємодопомоги»); формувати в учнів уявлення про призначення різних професій;
вчити дітей цінувати своє здоров’я і дбати про нього.
Обладнання: ТЗН – екран та відеопроектор; музична колонка; таблиці; картки з індивідуальними завданнями; іграшки для фізхвилинки; логічні вправи ( запис на дошці); картки для гри-естафети «Один-багато», картки з назвами диких тварин. [/left]


Відкрита самопідготовка в 5 кл. провела вихователь Поджарая О.О. ( спеціаліст І категорії).

Мета:
● вчити застосовувати на практиці отримані на уроці знання;
● раціонально використовувати час, відведений на с/п;
● розвивати уміння усного мовлення, логічне мислення, увагу та пам’ять, навички самоперевірки;
● виховувати відповідальне відношення до навчання, уважність і охайність при виконанні домашнього завдання;
● сприяти розвитку ціннісних пріоритетів, шляхом залучення
до спільної колективної діяльності.

Задачі:
● навчити дітей правильно спілкуватися при виконанні групових завдань;
● провести релаксацію для налаштування на виконання домашніх завдань;
● виховувати почуття дружби, взаємодопомоги, колективізм засобами
ігрових моментів.
Обладнання: мультимедійна презентація, музичні фонограми,аркуші з прислів'ями про книгу, картки з дробами, квіти з паперу, годинник.

Скарбничка вихователя

Розробка самопідготовки в 5 кл. вих. Поджарая О.О.
Презентація до самопідготовки в 5 кл. вих. Поджарая О.О.

Виховний захід "Ми діти твої, Україно!" 2-А кл. провела вихователь Петренко Т.В. ( спеціаліст вищої категорії).

Скарбничка вихователя

Сценарій в/з "Ми діти твої, Україно!"
Презентація до в/з "Ми діти твої, Україно!"

Спортивне свято "Рух заради здоров'я" 2-А кл. провела вихователь Петренко Т.В. ( спеціаліст вищої категорії).

Скарбничка вихователя

Девіз змагань: Якщо спорт полюбиш,
сильним, спритним будеш.
Мета: Створити атмосферу радості, співпереживання, активного
відпочинку. Залучити до участі у святі максимальну кількість
учнів, вчителів. Пропагувати здоровий спосіб життя,
збільшувати руховий режим школярів, розвивати рухливі
якості учнів
– спритність, швидкість, витривалість. Виховання в учнів
почуття колективізму, вміння вести себе в нестандартних
ситуаціях і приймати швидкі рішення. Згуртувати учнівський
колектив у загальній справі – піклування про своє життя і
здоров'я.

Сценарій спортивного свята "Рух заради здоров'я"

Свято "Посвячення в першокласники" 1 кл. провели вихователі Катасонова В.В., Конорєзова О.О., вчитель Столяренко В.М.

Скарбничка вихователяСкарбничка вихователяСкарбничка вихователя
Сценарій свята "Посвячення в першокласники"
Презентація до свята "Посвячення в першокласники"

Відкрита самопідготовка в 5 кл. провела вихователь Бабіч Л.М.

Скарбничка вихователя
Завдання:
● вчити застосовувати на практиці отримані на уроці знання;
● раціонально використовувати час, відведений на с/п;
● виховувати відповідальне відношення до навчання, уважність і охайність при виконанні домашнього завдання;
● сприяти розвитку ціннісних пріоритетів до друзів шляхом залучення
до спільної колективної діяльності.
Обладнання:
мультимедійна презентація, аркуші, магніти, м’ячик, глобус, медальки.
Самопідготовка в 5 кл. вихователя Бабіч Л.М.
Презентація до самопідготовки в 5 кл. вихователя Бабіч Л.М.

Свято "Країна Здоров'я" 2 кл. провели вихователі Мироненко О.Є., Петренко Л.І., вчитель Кошова Т.П.
Скарбничка вихователяСкарбничка вихователя
Мета:
- в ігровій формі розширити знання дітей про здоров'я та чинники, що сприяють його зміцненню;
- формувати свідому установку на здоровий спосіб життя;
- розвивати творчі здібності вихованців шляхом участі театралізованій ігровій програмі.
Обладнання:
- спортивні знаряддя - м'ячі, кеглі;
- інтерактивна дошка та мультімедійний проектор.
Сценарій свята "Країна Здоров'я"

Категорія: Виховна робота

 
Назад Вперед