Общие правила на сайте

Користуючись Сайтом http://sanschool.dn.ua Ви автоматично підтверджуєте свою згоду з наведеними нижче правилами користування Сайтом. У разі, якщо Вам не виповнилось 18 років, використання сайту Вами автоматично підтверждує згоду Ваших батьків (опікунів/піклувальників) з цими Правилами.
Правила користування Сайтом http://sanschool.dn.ua.
Ці Правила створені з метою впорядкування користування сайтом http://sanschool.dn.ua (далі за текстом Сайт). Правила є обов’язковими для виконання всіма Користувачами Сайту. У разі, якщо Ви незгодні із нижчезазначеними Правилами, не використовуйте Сайт.
Увага, у разі якщо Вам не виповнилось 18 років, повідомте своїх батьків (опікунів/піклувальників) про те, що Ви користуєтесь даним Сайтом та запросіть їх ознайомитись з даними правилами.

1. Користування сайтом
Використання Сайту автоматично означає Вашу згоду з даними Правилами. Користувач, приймаючи умови, викладені в цих Правилах, зобов’язується їх дотримуватись або припинити використання Сайту. Користувач підтверджує, що він є правоздатним і дієздатним.
У разі, якщо Користувач не є повнолітньою особою, відповідальність за його дії несуть батьки (опікуни, піклувальники).
У разі якщо на думку батьків (опікунів, піклувальників) користування сайту є небажаним для неповнолітнього Користувача чи/або може завдати шкоди його моральному та/чи духовному розвитку, батьки (опікуни, піклувальники ) мають право обмежити доступ гаджетів дитини до Сайту.
Примітка: згідно ч.2 ст.150 Сімейного кодексу України батьки зобов’язані піклуватись про здоров’я дитини і її фізичний, духовний та моральний розвиток.

2. Права Адміністрації Сайту
Адміністрація залишає за собою право:
– Блокувати і видаляти пости, якщо ці пости не відповідають вимогам і тематиці Сайту;
– Видаляти будь-які пости на власний розсуд та/або за наявності претензій щодо порушення авторських прав;
– Змінювати дані Правила та/або будь-які умови використання ресурсу без повідомлення користувачів. Зміни до Правил будуть опубліковані на сторінках Сайту.

3. Відповідальність Адміністрації Сайту
Адміністрація Сайту не гарантує відповідність Сайту цілям і очікуванням Користувача, його безперебійну і безпомилкову роботу, а також збереження наданих Користувачем постів (файлів).
Адміністрація Ресурсу залишає за собою право, без попереднього повідомлення, видалити будь-які пости (файли) з Сайту або тимчасово обмежити доступ до них. Адміністрація не несе відповідальності за неможливість використання в повному обсязі функцій Сайту.
Адміністрація Сайту має право розміщувати рекламні оголошення на розміщених постах та/або на сторінках Сайту.
Адміністрація ресурсу не дає жодних гарантій щодо доступності Сайту у всіх країнах Світу. Користувачі Ресурсу несуть повну відповідальність за дотримання законодавства України та міжнародного законодавства при використанні Сайту.

4. Гарантії Користувача
Користувач, гарантує, що всі пости, надані для розміщення на Сайті, є оригінальними, Він є законним власником всіх авторських прав на пости, і надсилаючи їх на адресу Адміністрації Сайту правомірно надає Сайту належні йому права на використання постів у відповідності до умов цих Правил.
Надані відповідно до цих Правил права вільні від зобов’язань перед третіми особами. Історії не містять будь-яких матеріалів, що порушують авторське право, інші права інтелектуальної власності, договірні права, цивільно-правові права та/або інші права третіх осіб.
до Користувача немає і не передбачається ніяких претензій або позовів з боку третіх осіб, які могли б прямо або побічно вплинути на отримані Сайтом згідно з цими Правилами права та повноваження.
Адміністрація Сайту може використовувати Історії без отримання додаткових дозволів від Користувача та/або будь-яких третіх осіб і без здійснення будь-яких виплат Користувачу та/або будь-яким третім особам та без зазначення Автора чи будь-яких даних про Автора, що були надані ним при надсиланні Історії.
У разі пред’явлення Адміністрації Сайту та/або Користувачу претензій та/або позовів, безпосередньо пов’язаних з використанням постів, наданих Користувачем, недотриманням Користувачем Правил користування Сайтом Користувач зобов’язується самостійно (без залучення Адміністрації Сайту) врегулювати їх від свого імені і несе відповідальність за такими претензіями та/або позовами своїми силами і за свій рахунок. У разі якщо внаслідок задоволення пред’явлених Сайту та/або Користувачу претензій та/або позовів, безпосередньо пов’язаних з укладанням та/або виконанням Сайтом Договору, використанням Історій, недотриманням Користувачем цих Правил, Сайту будуть нанесені збитки, Користувач зобов’язується відшкодувати Сайту такі збитки в повному обсязі (включаючи упущену вигоду).
Користувач гарантує що надіслані ним файли не містять вірусів або будь-яких інших програмних продуктів що містять шкідливий код.